Kyrkan i Lappfjärd.

Lappfjärds kyrka i juni 2020.
Kyrkan fotograferad från sydost i juni 2020 med minneslunden framme till höger.
Augusti 2006.
Janne Söderqvists drönarfoto från 2017 med utsikt över Åsändan.
På vykortet med Lappfjärds kyrka i bakgrunden så syns Sigfrid och Elin Landgärds gård till höger. I gården till vänster bodde Elma Mannfolk, som var ogift och barnlös. Alla byggnader på fotot finns kvar ännu men är kanske skymda av träd och buskar.

Renovering på gång 2008.

Löfgrens altartavla av nattvarden.
Klockstapeln och kyrkan fotograferad den 22 januari 2020, då ingen vinter ännu är i sikte.
”Giv de fattiga efter din förmåga” är den begäran som ”fatigåbbin” vid klockstapeln vill säga åt oss.
Janne Smeds drönarfoto.
Med jämna mellanrum skulle kyrkans spåntak tjäras och det arbetet gjordes inte av de höjdrädda.
Det tidigare kronomagasinet som byggdes om till församlingshem. Det så kallade södra magasinet till vänster på fotot användes i tiderna som förvaringsutrymme för böndernas brännvinspannor. År 1987 byggdes det om till ungdomsutrymmen.  Fotot från år 2006.
Frans och Alvinas gård ser liten ut med den stora kyrkan i bakgrunden. Fotot av Trygve Lindqvist, ca 1970.
Karhumäkis flygfoto från 1952.

Lappfjärd Andelshandel till höger, sedan läkargården, apoteket och längst bort kyrkan.
Kyrkan och klockstapeln fotograferad av okänd fotograf.
Körövning i kyrkan.
Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.

Kyrkan fotad från vägen till Perus.

Selim Björses foto av trädgården där också kyrkan rymdes med.
Foto Selim Björses.
Bild från Åsändan. Nummer 18 på stolpen betyder att det är 18 km till vägskälet i Ömossa.
Ilta-Lilja Klockars foto, SLS:s arkiv.
Foto från läktaren.
Foto Ilta-Lilja Klockars, SLS:s arkiv.
Kyrkan och Johan Lindqvists bil rymdes på samma foto.
Interiör med predikstolen och altaret.

Det finns långt mer än 3 000 sittplatser i kyrkan och här ser de ut att vara väl fyllda.

Ritning av kyrkans genomskärning.
Karhumäkis flygfoto.

Rosengrens foto från 1932.

 

Isen packar ihop sig nedanför Johan Starkes, senare af Hällström gård. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Pulpettvättardag vid södra folkskolan. Byggnaden i mitten är lärarbostäderna och kyrkan syns till höger. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Eleverna i södra folkskolan bryter stenar på gårdsplanen. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Björkarna längs landsvägen är tyngda av rimfrost. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Kyrka i vinterskrud. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.
Södra folkskolan, lärarbostäderna och kyrkan. Foto Selim Björses, SLS:s arkiv.

Konfirmation.
Interiör från kyrkan i Lappfjärd.
Lappfjärds mäktiga kyrka fotograferad från norr. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
Lappfjärds kyrka och klockstapeln fotograferad från väster under den tid då det inte ännu fanns några pensionärshem på denna sida av landsvägen. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
Lappfjärds kyrka och klockstapeln. Planeringen av denna kyrka påbörjades redan 1847 och sedan startade bygget av kyrkan som skulle rymma hela 3 000 personer. Under denna tid hörde också Bötom, Storå och Sideby till Lappfjärds socken, så det var nog meningen att den skulle bli så stor som den sedan blev. Olyckligt nog så blev Bötom och Storå egna kommuner några år efter att kyrkan blev färdig 1851 och efter en tid blev också Sideby egen kommun. Foto Trygve Lindqvist ca 1970.
De stupades monument och deras gravar i juni 2020.