Lantmäteriförrättningen 1931.

De 80 lotterna i Dagsmark Storsjöträsk bytte ofta ägare och en del gick också i arv vid generationsskifte. Vid den första stora årensningen i början av 1930-talet så skiftades lotterna och markerna delades enligt ett förslag av lantmätare I. Hannelius. Intressenterna eller delägarna fick nu lagfart på marken och började efter förrättningen betala skatt för den. De flesta delägarna fick sina ägor i ett skifte men Johan Erland Lindqvist, Viktor Sten och Johannes Stenlund fick marker på två ställen. Lotterna hade ju förr varit skattefria, eftersom de hade värderats som lösegendom. Kartorna har Bo-Göran Lindh lånat ut.

Lantmätaren I. Hannelius fördelade tillandningar i Dagsmark Storsjöträsk år 1931.
I den norra delen av träsket drogs råarna på detta sätt.
I mitten på träsket kunde de nya ägorna se ut så här.
I den södra ändan mot Kärjenkoski fördelades ägorna på detta vis.
1. Johan Erland Lindqvist
2. Karl Henrik Liljeblad
3. Viktor Sten
4. Johannes Stenlund
5. Erland Rönngren
6. Viktor Vidberg
7. Sigfrid Liljedahl
8. Erland Lindfors
9. Selim Norrvik
10. Josef Hammarberg
11. Emil Jossandt
12. Johannes Norrgrann
13. Erland Granberg
14. Erland Lind
15. Viktor Bergkvist
16. Josef Henrik Liljedahl
17. Erik Anders Korsbäck
18. Maria Jossandt
19. Erik Korsbäck
20. Erland Hammarberg
21. Erland Korsbäck
22. Erland Mäkelä
23. Leander Jossandt
24. Erik Eskelin
25. Emil Karlsson Korsbäck
26. Josef Bergström
27. Josef Henrik Andersson Korsbäck
28. Artur Berg
29. Viktor Öist
30. Selma Järvelä-Jansson
31. Evert Liljeblad
32. Henrik Rönnblad
33. Nestor Liljedahl
34. Johannes Blomstedt
35. Viktor Nylund och Anna Greta Englund
36. Viktor Storkull
37. Frans Luoma
38. Henrik Lindroos
39. Artur Mitts
40. Otto Hietaoja
41. Viktor Nyberg
42. Hilda Kaskimäki
43. Emil Nybond
44. Viktor Gröndahl
45. Emil Nyholm
46. Henrik Lindberg
47. Viktor Söderkvist
48. Viktor Eklund
49. Frans Grönlund
50. Karl Henrik Mitts
51. Adelina Lillkull
52. Henrik Agnäs
53. Karl Erik Nyholm
54. Niklas Perus
55. Niklas Nygård
56. Henrik Holmberg
57. Vilhelm Björses
58. Erik Anders Ådjers
59. Viktor Henriksson Lillgäls
60. Emil Malm
61. Sigfrid Bergkulla
62. Greta Sofia Ulfves
63. Tilda Klåvus
64. Johan Viktor Lillgäls
65. Johannes Ylikoski
66. Erkki Pitkäkoski
67. Leander Pitkäkoski
68. Jalmar Forsman
69. Johannes Kärki
70. Nestor Alinen
71. Aleksi Mäkelä
72. Maria Korvenkangas
73. Johannes Lauhaluoma
74. Viljam Pentilä
75. Nestor Koski
76. Paulus Kaivo-oja
77. Viktor Luoma
78. Oskar Korpi
79. Frans Ojanperä
80. Juho Saikka
81. Juho Ylihietala
82. Mauritz Ojanperä
83. Juho Männistö
84. Emil Ylihietala
85. Heikki Korpi
86. Milja Hernesharju
87. Väinö Koskiranta
88. Kristian Nevala
89. Erkki Rantanen
90. Leander Hietala
91. David Aalto
92. Viktor Utfolk
93. Jenny Irene Uddfolk
94. Samfällda bolagslotten