Lantmäteriförrättningen 1931.

De 80 lotterna i Dagsmark Storsjöträsk bytte ofta ägare och en del gick också i arv vid generationsskifte. Vid den första stora årensningen i början av 1930-talet så skiftades lotterna och markerna delades enligt ett förslag av lantmätare I. Hannelius. Intressenterna eller delägarna fick nu lagfart på marken och började efter förrättningen betala skatt för den. De flesta delägarna fick sina ägor i ett skifte men Johan Erland Lindqvist, Viktor Sten och Johannes Stenlund fick marker på två ställen. Lotterna hade ju förr varit skattefria, eftersom de hade värderats som lösegendom. Kartorna har Bo-Göran Lindh lånat ut.

Lantmätaren I. Hannelius fördelade tillandningar i Dagsmark Storsjöträsk år 1931.
I den norra delen av träsket drogs råarna på detta sätt.
I mitten på träsket kunde de nya ägorna se ut så här.
I den södra ändan mot Kärjenkoski fördelades ägorna på detta vis.

 1. Johan Erland Lindqvist

2. Karl Henrik Liljeblad

3. Viktor Sten

4. Johannes Stenlund

5. Erland Rönngren

6. Viktor Vidberg

7. Sigfrid Liljedahl

8. Erland Lindfors

9. Selim Norrvik

10. Josef Hammarberg

11. Emil Jossandt

12. Johannes Norrgrann

13. Erland Granberg

14. Erland Lind

15. Viktor Bergkvist

16. Josef Henrik Liljedahl

17. Erik Anders Korsbäck

18. Maria Jossandt

19. Erik Korsbäck

20. Erland Hammarberg

21. Erland Korsbäck

22. Erland Mäkelä

23. Leander Jossandt

24. Erik Eskelin

25. Emil Karlsson Korsbäck

26. Josef Bergström

27. Josef Henrik Andersson Korsbäck

28. Artur Berg

29. Viktor Öist

30. Selma Järvelä-Jansson

31. Evert Liljeblad

32. Henrik Rönnblad

33. Nestor Liljedahl

34. Johannes Blomstedt

35. Viktor Nylund och Anna Greta Englund

36. Viktor Storkull

37. Frans Luoma

38. Henrik Lindroos

39. Artur Mitts

40. Otto Hietaoja

41. Viktor Nyberg

42. Hilda Kaskimäki

43. Emil Nybond

44. Viktor Gröndahl

45. Emil Nyholm

46. Henrik Lindberg

47. Viktor Söderkvist

48. Viktor Eklund

49. Frans Grönlund

50. Karl Henrik Mitts

51. Adelina Lillkull

52. Henrik Agnäs

53. Karl Erik Nyholm

54. Niklas Perus

55. Niklas Nygård

56. Henrik Holmberg

57. Vilhelm Björses

58. Erik Anders Ådjers

59. Viktor Henriksson Lillgäls

60. Emil Malm

61. Sigfrid Bergkulla

62. Greta Sofia Ulfves

63. Tilda Klåvus

64. Johan Viktor Lillgäls

65. Johannes Ylikoski

66. Erkki Pitkäkoski

67. Leander Pitkäkoski

68. Jalmar Forsman

69. Johannes Kärki

70. Nestor Alinen

71. Aleksi Mäkelä

72. Maria Korvenkangas

73. Johannes Lauhaluoma

74. Viljam Pentilä

75. Nestor Koski

76. Paulus Kaivo-oja

77. Viktor Luoma

78. Oskar Korpi

79. Frans Ojanperä

80. Juho Saikka

81. Juho Ylihietala

82. Mauritz Ojanperä

83. Juho Männistö

84. Emil Ylihietala

85. Heikki Korpi

86. Milja Hernesharju

87. Väinö Koskiranta

88. Kristian Nevala

89. Erkki Rantanen

90. Leander Hietala

91. David Aalto

92. Viktor Utfolk

93. Jenny Irene Uddfolk

94. Samfällda bolagslotten