Adolf Wilhelm Roos.

Adolf Wilhelm Roos föddes i Kristinestad 1824 och avancerade till postverkets högsta chef i Sverige. Under några år var han också riksdagsman.
Adolf Wilhelm Roos föddes i Kristinestad 1824 och avancerade till postverkets högsta chef i Sverige. Under några år var han också riksdagsman.

 Adolf Wilhelm föddes1824 på prästgården i Kristinestad, där hans far Johan Henrik Roos fungerade som kapellan. Han var bror till Karl Johan Roos, som var präst i Lappfjärd. Som barn gick Adolf Wilhelm i trivialskolan i Vasa, mellan åren 1842-44 i gymnasiet i Åbo. 1845 reste han till Uppsala där han inskrevs vid universitetet. Han kom snabbt ut med flera litterära verk och år 1849 blev han svensk medborgare.

Som 27-åring började han arbeta på telegrafstyrelsen och därifrån fortsatte han till postverket år 1860. Där avancerade han snabbt till dess högsta chef och under de 25 år som chef utvecklade han postverket och blev kallad ”det moderna svenska postväsendets grundläggare”. Han deltog i flera stora postkongresser runt om i Europa. Han avskaffade den postföringsskyldighet som bönderna hade haft sedan Karl XII:s tid.

Under åren 1875 – 1889 var han riksdagsman för Norrbottens läns valkrets. I Sverige förundrade man sig hur det var möjligt för en utlänning att gå så långt men de kom sedan med förklaringen att Adolf Wilhelm var ättling till Erik Ångerman Sursill från Sverige.

År 1889 avgick han från chefstjänsten på postverket och han dog sedan 1895.