Blandade kartor över Dagsmark.

Om du vill förstora kartorna i din bildskärm, så skall du hålla ned CTRL-tangenten nere i vänstra hörnet och på samma gång klicka några gånger på + tangenten i högra kanten.

Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Rurik Nylunds karta visar var strandlinjen gick för 5000 år sedan. I Dagsmark var det bara en liten del av Byåsen, Bergåsen och Dragåsen som stack upp ur havet. Trianglarna visar var det fanns bosättning denna tid. Bötombergen stack också upp ur havet men någon bosättning har aldrig funnits där. Nutida vägar är utritade med smala streck för att det skall vara lättare att orientera sig.
Elgot Berg från Korsbäck ritade denna karta år 1996 och visar allt från gårdar till vägar och diken.
Högra delen av den karta över Korsbäck som Elgot Berg ritade år 1996.
Vänstra delen av den karta över Korsbäck som Elgot Berg ritade år 1996.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Vägkarta över Dagsmark by.
Vägkarta över Dagsmark by.