Blandade kartor över Dagsmark.

Om du vill förstora kartorna i din bildskärm, så skall du hålla ned CTRL-tangenten nere i vänstra hörnet och på samma gång klicka några gånger på + tangenten i högra kanten.

Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Emil Storkulls karta från 1983, föreställande Dagsmark år 1900.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Eleverna i folkskolan gjorde på Einar Linds tid många viktiga dokumentationer. Ralf Nyholm från Kvarnå, ritade bland annat denna karta i början på 50-talet, som visar de 10 vattenledningarna som då fanns i Dagsmark. Den äldsta är från 1916, den som då kallades för Ylsöbäcks och i dag kallas för Storkull Anselmas. Erik Anders Broberg gjorde på sin tid många vattenledningar i byn.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
Rurik Nylunds karta över Dagsmark och grannbyarna.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
OK Kristinas orienteringskarta över Dagsmark och Byåsen.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark centrum.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Grundkarta över Dagsmark från år 2002.
Vägkarta över Dagsmark by.
Vägkarta över Dagsmark by.