Matilda Nordmans gård på Flakåsvägen ca 190.


Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Olof Granroth.
Foto av Olof Granroth, på denna bild har Selim Nordman byggt om huset till lada.


I det här huset på Kolängen bodde i tiderna Matilda Nordman (f. Haaronoja 1877-1947) och hennes man Sigfrid Nordman (f. 1876 som emigrerade till Amerika ca 1910 och dog där). Huset låg på Lappfjärds sida av byagränsen men eftersom de som bodde här hade stark anknytning till Dagsmark så tas den med i denna historik.

-Matilda var dotter till Matias Haaronoja (f. i Bötom 1833-1913) och Kajsa Lisa (f. Holm i Lappfjärd 1833-1901).

-Sigfrid Nordman torde vara född i Kristinestad men växte upp som fosterson hos ”Kork”- Viktor Eklund på Brobackan i Dagsmark.På fotot Matilda och Sigfrid i början på 1900-talet, före Sigfrid emigrerade till Amerika för gott.


Matilda och Sigfrid fick 4 barn:

-Otto Sigfrid, f. 1897 emigrerade till Amerika

-Hulda Emilia, f. 1901, gift Ahlqvist, d. 1950

-Amanda Olivia, f. 1903, gift med Emil Granroth, d. 1984

-Evert Leander, f. 1912, emigrerade till Canada


Efter att Sigfrid emigrerade fick Matilda ännu sonen Selim f. 1912, d. 1990.På fotot taget av Olof Granroth står ”Storås”- Selim Nordman, Amanda Granroth och Evert Nordman som var på besök i hemlandet.Matildas son Selim som kallades för ”Storås-Selim” var gift två gånger:


-första gången år 1939 med Elin Sjöholm från Närpes, som Selim träffade då han under åren 1939-1943 arbetade som dräng på Olofsgården i Sibbo i södra Finland. Med Elin fick han dottern Sorenza, numera gift Stenman och bosatt i norra Österbotten. 1944 skilde sig Selim från Elin och hade efter det liten kontakt med familjen.


-andra gången gifte sig Selim år 1950 med före detta caféägaren Sigrid Lindberg som då bodde på Sunnantillvägen 54. De var först sammanboende i flera år men efter påtryckningar av dåvarande kyrkoherden så gifte de sig år 1950, då Selim redan var 38 år och Sigrid hela 52 år.