Åsinas-Viktoras eller Rosengårds gård på Åbackvägen 14.


Sammanställt av Lasse Backlund 2014, med hjälp av Ingmar Rosengård.Gården fotograferad från söder.


Den här gården i Dagsmarks absoluta centrum byggdes år 1912 av Viktor August Rosenback (1867-1951) och Edla Maria (f. Båsk 1869-1941). Gården blev flyttad från annat ställe, eftersom en del stockar har förnyats och att de är numrerade. Viktor bodde den tiden och ända fram till 1932 där nuvarande Wiklunds på Åback-vägen.


-Viktor som kallades för Åsinas-Viktor var son till Johan Henrik Rosenback (1841-1926) och Maria ”Maja” Sofia (f. Rosenback 1842-1920 och hon var dotter till ”Sebbin” Johan Finne, senare Rosenback).


-Edla Maria var dotter till Johan Henrik Johansson Båsk (f.1844)  och Anna Greta Henriksdotter Finne (1843-1887).


Viktor och Edla fick 2 barn som båda hette Frans och dog unga.Åsinas-Viktor var bror bland annat till:


-Vendla Maria (1871-1913) som i sitt första äktenskap med Erland Lillkull fick dottern Hulda(1898-1984), som kallades för ”Skol-Hulda” och var lärarinna i Perus under en lång tid. I sitt andra äktenskap var Vendla Maria gift med Karl Viktor Lindell och fick barnen Artur (1904-1952) som gifte sig med Hulda Lillsjö och till Valter (1905-1972) som gifte sig med Jenny Sundblom.


-Erland (1877-1948) bonde som gifte sig med Fina Lillvik (1876-1958) på Åbackvägen 282. Fick 2 barn som båda dog unga. Nils och Helvi Klemets övertog gården efter Erland och Fina. (Vill du läsa mera om Erland och Fina, klicka här!)


-Valentin (1881-1952) bonde som gifte sig med ”Skomakas” Selma Rosenlund (1889-1978) och fick barnen Selim (1911-1945) som gifte sig med ”Ottoas”- Elin Hosioja, fröken Elin Rosenback (1913-1998)och Eskil (1917- 2001) som gifte sig med änkan Ines Viklund, f. Forslin.


-Amanda (1884-1933) bondehustru som gifte sig med änklingen Viktor Långkvist (1880-1953) och med honom fick sonen Gunnar (1919-1961).  Viktor hade tidigare varit gift med Maria Adelina Rosenback (1874-1918) och med henne hade dottern Hulda (f. 1901 men dog endast en dag gammal).


Åsinas-Viktor som bodde i denna gård blev änkling 1941 och bodde ensam här fram till sin död 1951. Men ändå inte riktigt ensam för någon gång efter kriget flyttade brorsdottern fröken Elin Rosenback hit och skötte om farbrodern. Elin (1913-1998) var dotter till Viktors bror Valentin och kunde efter Viktors död överta gården.Så här såg gården ut 1952 då fröken Elin Rosenback bodde här. Sommaren 1954 sålde Elin denna gård åt Algot och Margit Rosengård och de flyttade hit till hösten då skolorna började. Fröken Elin Rosenback började då bygga en ny gård åt sig i närheten och här nedan ser vi hur den såg ut 1957 då hon kunde flytta in.Bilden t.v från 1957 och den till höger är från 2003.


Det var alltså hösten 1954 som Algot Rosengård (1921-2008) och hans hustru Margit (f. Blomster i Pernå 1913-1985) flyttade hit med de två pojkarna. De flyttade hit från Rajamäkis eller Enbergs gård i Klemetsändan där de bott sedan 1950. Före det så bodde de en kort tid i Krook-lillstugan och i Forslins lillstuga på Åbackvägen.


Algot Rosengård var son till handlaren Erik Anders Rosengård (1887-1950) och dennes tredje hustru Alvina (f. Klemets 1894-1979). Sommaren 1946 gifte han sig med Margit Blomster som var hemma från Pernå i östra Nyland. År 1962 skildes sig Algot och Margit och han flyttade till Kristinestad och gifte om sig där.


Efter det bodde Margit ensam i gården tillsammans med sina två söner, som dock flyttade bort i vuxen ålder.  


Efter Margits död flyttade en av sönerna hem tillbaka från Sverige och renoverade gården. Den gamla farstun revs och huset byggdes i med en vinkel mot skogen och med en ny farstukvist. Delar av kallvinden gjordes också om till varma utrymmen. Ett nytt uthus med garage byggdes också bakom det gamla, som då revs bort.Margit arbetade som köksa på folkskolan i Dagsmark fram till sin pensionering. Här serverar hon eleverna i skolköket.