En flygmaskin på rundtur i Finland.

Onsdagen 1.9.1920, notis i Syd-Österbotten:

Färden företogs i syfte att utbilda spanarelever.

En av arméns flygmaskiner startade enligt Hbl i söndags från Sandhamn på en rundtur i Finland. På färden anlöpas landningsplatser: Åbo, Vasa, Uleåborg, Kuopio, Sordavala, Björkö och Helsingfors.

Som förare under färden fungerar reservfänriken Saukkonen och ända till Vasa medföljer stabschefen för luftstridskrafterna, jägarkapt. Könni. Ändamålet med turen är att utbilda spanarelever och kommer därför vid varje landningsplats spanare att ombytas.

Rundturen företagas med fransk Georges-Lemy-maskin försedd med en 300 hkrs Renault-motor. Färden beräknas ta fyra dagar i anspråk.

Enligt senare meddelanden hade flygfärden på grund av mindre gynnsamt väder uppskjutits.

Lördagen 4.9.1920, längre artikel i Syd-Österbotten:

En ”stor händelse”

inträffade i vår goda stad i onsdags kl. 3.40 e.m. Det hördes ett väldigt surr, som ingen i hast kunde förklara. Vad kunde det vara? Möjligen kom det från någon nymodig båt- eller automobilmotor. Men det fortsatte oförminskat å samma ställe. Snart kom dock det förlösande ordet. Ute på gatan skrek någon: ”Se, ett flygskepp!”

Som en löpeld spreds nyheten omkring. Alla, unga och gamla, skyndade ut hals över huvud, som det heter. De allra flesta hann också se vidundret, där det med mycket sakta fart rörde sig fram över staden från söder åt norr högt uppe i höjden omkring 7 – 800 meters höjd från jordytan.

Det var onekligen en högtidsstund för ortsborna dessa minuter, då detta människosnillets underverk, som någon kallat flygskeppet, för första gången rörde sig över vår bygd. Mången har ju sett flygmaskiner förut på andra orter och alla har vi i sammanhang med världskriget eller annars läst om flygkonstens fulländning i våra dagar, men det är dock en händelse värd att antecknas.

I vårt senaste nummer av denna tidning omnämndes redan i en notis att man var betänkt på att med flygskepp göra en tur över landet och angavs även avsikten därmed. Vi påpekar därför endast, att det just var denna flygmaskin, som vi i onsdags såg här. Innan flygarna lämnade vår ort, nedkastade de här tre exemplar av dagens tidningar från Helsingfors och Åbo.

Kl. ½ 5-tiden uppenbarade sig flygskeppet i Vasa och gick ned där på Metviken. En av Vasabladets medarbetare var sedan i tillfälle att få ett samtal med de raska flygarna och skrev då så här:

Starten hade skett kl. 10-tiden på f.m. i Helsingfors med kurs på Åbo. Färden längs kusten försvårades av häftiga kastvindar och ställvis stark dimma, vilken i trakten av Ekenäs var så intensiv, att maskinen en halv timmes tid befann sig utan alla andra orienteringsmöjligheter än den som kompassen skänkte. Maskinen måste sänkas åtskilligt, innan sikten blev bättre.

Alt förlöpte emellertid lyckligt och maskinen landade välbehållen i Åbo, därifrån färden fortsattes ungefär kl. kvart över 1. Kosan styrdes nu längs västkusten under det mest idealiska väder med utomordentligt klar utsikt. Alla städer längs västkusten passerades i tur och ordning och luftpost nedkastades, samma dags morgontidningar från Helsingfors och Åbo. Även signalraketer nedkastades här och var, och åstadkom troligen en viss uppståndelse, trots att effekten på de små människokrypen icke kunde så noga iakttas, då maskinen för det mesta höll sig på en höjd av c:a 800 meter. Kapten Könni tog många fotografier, särskilt av städerna, vilka i fågelperspektiv tedde sig rätt olika, alldeles som om de hade betraktats från en mindre upphöjd punkt.

Kaskö med sin låga byggnader och ringa planteringar hade gjort ett trist intryck, något mera till sin fördel hade Kristinestad presenterat sig, betraktat från molnens purpurstänkta rand. Inom parentes kan nämnas, att färden Kristinestad – Kaskö tog i anspråk endast 8 minuter. För Vasa stads naturskönhet hade flygarna de bästa lovord. Staden hade i eftermiddagens klara solsken tett sig rent av bedårande vacker. Vasa hade otydligt skymtat fram i fjärran redan i trakten av Kaskö. Maskinen befann sig då på en höjd av 800 meter. Under färden längs den österbottniska kusten, hade även det motliggande svenska landet tydligt framträtt, tack vare den klara sikten.

I Vasa företogs flera uppstigningar, varvid främst representanter för tidningspressen kom i åtanke. I går på eftermiddagen fortsattes färden närmast till Uleåborg.