Sundströmska gården på Strandgatan 44, tomt nr 89.

Sammanställt av Lasse Backlund i mars 2021 med uppgifter tagna ur kyrkböcker, mantalslängder och gamla tidningar. Rafael Olins släktutredningar har varit till stor hjälp.

Den nuvarande gården på Strandgatan 44 byggdes i början av 1990-talet och består av bostäder i två våningar. I källaren finns stora förrådsutrymmen med ingång från gårdssidan. I vänstra kanten skymtar Fremdelings gård. På detta ställe stod fram till år 1981 en större stadsgård som handlande Ridderstad byggde, som sedan kallades Sundströmska gården och Nelsons gård. Fotot från sommaren 2019.
På stadsplanen från 1751 så fanns det inga tomter nedanför Strandgatan, endast några strandbodar och magasin. På Rådstufvutorget står det gamla rådhuset och nere vid stranden bredvid tullbryggan står det östra tullhuset. De grönaktiga linjerna i Stadsfjärden är det staket som stadens borgare blev ålagda att bygga upp varje vinter, för att hindra olaglig införsel av varor.

År 1813 ägdes den dåvarande gården och den här tomten som då hade numrorna 1 och 2 i det andra kvarteret av handlande Nils Holmström. Där bodde också handelsmannen Anders Holmström, bokhållaren Gustaf Sandberg, bodbetjänten Anders Nagel, drängarna Nils och Nathael och pigorna Maja, Greta och Lena, som var ”mindre vetande”.

På stadsplanen från 1825 ser vi att det har bildats flera tomter nedanför Strandgatan, bland annat nr 89 i det andra kvarteret, som finns på dagens Strandgatan 44.

År 1830 ägdes tomten nr 89 i det andra kvarteret av rådmansänkan Anna Holmström. Anna var född Melander i Kaskö år 1788. Hon var änka efter rådman Anders Holmström, som var född i staden år 1768 och som dog 1828. Anders och Anna hade tre barn men det var endast dottern Christina som levde till vuxen ålder och fick flera barn.

År 1835 ägdes gården fortfarande av änkan Anna Holmström, men då hon dog följande år så övertogs gården av hennes dotter Christina, som år 1834 hade gift sig med Carl Magnus Ridderstad. Denne var född år 1812 i Björneborgstrakten och han var son till de adliga Per och Maria Ridderstad och han skulle ha kommit till staden redan 1827.

År 1847 byggde handlanden C. M. Ridderstad med hustru Christina en större stadsgård i två våningar på tomt nr 89. Carl Magnus och Christina fick sju barn men endast döttrarna Eloise (1838-1893) och Emma (1840-1873) fick egna barn.

På Teuvo Kanervas foto från 1972 så syns den Sundströmska gården till höger om ankaret. Fotot ur SLS:s samlingar.

År 1850, i april dog Christina Ridderstad och Carl Magnus blev ensam ägare till den nya gården. Redan i november samma år gifte Carl Magnus om sig med Ida Holmström (1831-1858) som trots namnet inte var riktigt nära släkt med Christina.

År 1855 ägdes gården av handlanden Ridderstad med hustrun Ida och sönerna Karl (1836-1862) och Alfred (1839-1867). Hos dem bodde också handelsbokhållarna Gustaf Wörstén och Gustaf Boman, två jungfrur, 3 drängar och två pigor.

År 1860 ägdes gården av handlanden Ridderstad som igen hade blivit änkling då Ida dog 1858. Carl Magnus och Ida hann få en dotter men hon dog mycket ung. Carl Magnus bodde med flera av sina barn och åtskilliga pigor och drängar. År 1860 gifte han sig för tredje gången, nu med Emelie Holstius (1835-1920) som var dotter till Johan Wilhelm Holstius (1805-1852) och Christina (f. Holmström 1813-1848) och hon bodde i det som numera kallas Glassbarshuset.

År 1863 i september dog Carl Magnus Ridderstad och gården övertogs då av änkan Emelie. Vid den här tiden bodde också stadsläkaren G. A. Gråberg i gården på hyra med hustrun Hilda och de hade också piga och dräng. Handlanden P.J. Barkman bodde också på hyra med bokhållare Johan Jansson och pigan Magdalena. Emelies systrar Sofia (1837-1916) och Evelina (1843-1913) bodde också där. En tid bodde också bokhållaren Samuel Konstantin Sjövall i gården. Han var född i Helsingfors 1840 och kom till staden via Kaskö år 1861.

År 1865 hade gården på tomt nr 89 övertagits av handlanden Johan Petter Sundström, som inte ser ut att vara släkt med Ridderstads. Han var född i staden år 1824 och år 1852 hade han gift sig med Maria Christina (1828-1853), som var änka efter Carl Johan Holmudd. Hon var dotter till Anders Henrik Sundman (1778-1856) och Anna Maria Berg (1782-1837).

Efter Maria Christinas död 1853 gifte Johan Petter om sig med Matilda Henriette Ekman (1837-1925) och de fick 10 barn.

År 1870 ägdes gården av J. P. Sundström, som bodde med hustru och flera barn. Hos dem bodde också drängen Isak Filppula och pigorna Amanda Hartman, Anna Örn, Hilda Bodén, Anna Sten och Anna Lillandt.

År 1875 är det samma ägare. Drängen heter nu Henrik Pellfolk och pigorna har endast förnamnen Fredrika, Amanda, Maria och Anna. Gårdsägaren Johan Petter Sundström dog i juni 1876 och gården övertogs då av änkan.

År 1880 ägdes gården av handlandeänkan Matilda Sundström (f.1837) som bodde med barnen Axel (f.1860), Vladimir (f.1861), Olga (f.1862) och Eva (f.1863). Pigorna Katharina Yrjanen (f.1858) och Ulla Lillåhls (f.1855) bodde också i gården.

År 1885 ägdes gården av änkan Sundström och med henne bodde flera barn. Handlandeänkan Hilda Barkman (f.1841) bodde på hyra med 3 barn. Arbetskarlen Johan Solfvin (f.1847) bodde på hyra med hustrun Maria och några mindre barn.

År 1890 ägdes gården av änkan Sundström och med henne bodde många barn, pigor och drängar. På hyra bodde ingenjörskan Alma Kerrström (f.1851) med en liten dotter och pigan Anna Sjögren (f.1874). På hyra bodde också försäljerskan Alma Axelin (f.1856) med en liten son och sin mor Fredrika (f.1821). Arbetskarlen Henrik Sten (f.1822) med hustrun Lena (f.1852) bodde också i gården.

År 1895 ägdes gården av änkan Mathilda Sundström. Med henne bodde barnen Eva (f.1863), Tilda (f.1864), Alma (f.1866), Anni (f.1869), Dagmar (f.1871) och Fanny (f.1873). Hos henne bodde också en fosterson och hennes ogifta systrar Josefina Ekman (f.1835) och Olga Ekman (f.1853). På hyra bodde handelsbiträdet Adelina Rosenback (f.1871) med pigorna Lena Stenman (f.1871) och Josefina Niemi (f.1876).

År 1900 ägdes gården av änkan Mathilda Sundström, som bodde med sina många barn. Biträdet Anni Tarkka (f.1876) bodde också där med två pigor. Sjökaptensänkan Antoinette Skogberg (f.1835) bodde på hyra med barnen Alma (f.1854) och Hildur (d.1860). De hade tidigare ägt gården på Östra Långgatan 58. På hyra bodde också arbetaren Anders Paasto (f.1848) med hustrun Alina (f.1848) och en dotter.

År 1905 är det samma ägare med lika många barn. I gården bor också handelsbiträdet Elvira Vennerström (f.1886) som var svensk medborgare med pigorna Hulda Tåg (f.1879) och Josefina Vesterback (f.1878). Sjökaptensdottern Alma Skogberg (f.1854) bodde också i gården.

År 1908 upphörde Mathilda med sin affär, som hon hade drivit under namnet ”J.P. Sundströms enka”.

År 1910 ägdes gården av handlandeänkan Mathilda Sundström. Med henne bodde tre barn och pigorna Josefina Vesterback och Sofia Hermans (f.1889). Från den 1 juni 1910 fanns stadens postkontor inrymt i den Sundströmska gården.

Åren 1914 till 1916 ägdes gården fortfarande av handlandeänkan Mathilda Sundström. Med henne bodde döttrarna Eva, Tilda och Alma med pigorna Josefina Vesterback och Amanda Pärus (f.1894). I skild lägenhet bodde dottern Fanny Sundström (f.1873), liksom postförvaltaren Arthur Allén (f.1860) med hustrun Aina (f.1860). Handlanden Mauritz Skogström (f.1884) bodde också i gården med hustrun Elvira (f.1882).

År 1920 ägdes gården av Mathilda Sundström, som bodde med döttrarna Eva, Tilda och Alma. Pigorna Josefina Vesterback, Josefina Andersson (f.1884) Aili Kortesmäki (f.1904) och Ida Flinkman (f.1895) bodde också i gården.  Fröken Fanny bodde i egen lägenhet, liksom fröken Elin Malmberg (f.1882) och postförvaltaren Arthur Allén med sin familj.

År 1926 hade gården övertagits av Mathilda Sundströms sterbhus, eftersom Mathilda avled i december 1925. Där bodde systrarna Tilda och Alma med tjänarinnorna Josefina Vesterback (f.i Närpes 1878) och Sofia Niemelä (f.1854). I en skild lägenhet bodde systern Fanny Sundström med adoptivsonen Knut-Erik Sundström (1912-1979).

År 1928 hade gården övertagits av Mathildas son, direktör Axel Sundström från Helsingfors. Axel var direktör i bolaget K.H. Renlund som den tiden var Finlands största järnaffär. Axel bodde i Helsingfors och i staden bodde hans systrar Tilda och banktjänsteman Alma Sundström.

Under hela 1930-talet ägdes gården av direktör Axel Sundström från Helsingfors, medan hans tre systrar bodde i gården. En tid bodde ingenjör Ihmeth Hannelius (f.1876) i gården och efter honom bodde assessorn Albert Brunberg där. Han var född i Lappo år 1871 och var gift med Ester (f. Wangel i Villmanstrand år 1883). Med dem bodde barnen Brita Sigrid (f.1911), Elna Hillevi (f.1912), Ulf (f.1914, blev sedan borgmästare i Vasa) och Elsa Ingegärd (f.1916), samtliga födda i Jakobstad.

Under krigsåren ägdes gården av Axel Sundström från Helsingfors. Där bodde systern, banktjänsteman Alma Sundström med sin långvariga tjänarinna Josefina Vesterback, född i Närpes. I gården bodde också sömmerskan Jenny Kankaanpää (f.1901 i Korsbäck i Dagsmark).

Efter kriget bodde Holger Gustav Wallin (1898-1957) från Helsingfors tillfälligt i gården. Han var gift med Margit Elisabeth Sandlund (1907-1964), som var dotter till apotekaren Henrik Sandlund.

År 1945, i januari öppnade Eino Hämäläinen järnaffären Lahdenpohjan Rauta Oy i Axel Sundströms gård. Eino var född 1913 i Uukuniemi i Karelen och han var gift med Helvi Pirhonen, född 1919 i Sordavala i Karelen. En kort tid efteråt sålde Axel Sundström gården åt fiskhandlaren Vilhelm Henriksson. Denne var född år 1909 och var gift med Berta Emilia Ingegärd Lindberg, född 1909 i Sideby. I gården fanns då också Fanny Sundströms affär, och Kemikalie & Parfymeri, inneh. G. Haka. Nu har familjen parit Wallin med sonen Stig flyttat till apoteksgården på Strandgatan 30.

År 1950, i mars öppnade Vilhelm Henriksson en klädaffär i gården men i samma veva sålde han gården nr 89 på Strandgatan 44 åt handlanden Axel Nelson och flyttade själv till Sverige. Axel var född år 1890 i Lappfjärd och var gift med Ida Alvina Klockars, född 1895 i Lappfjärd. Eino Hämäläinen byggde nu ett eget affärshus på Tjärhovsvägen 1 på Östra sidan, dit han flyttade sin affär 1953. År 1963 flyttade Ines Hyvönen alls sin verksamhet till detta hus, där hon redan övertagit kemikalieaffären Amo-Rex. Hon inredde en fotoateljé, en leksaksaffär och en ramaffär i butiksutrymmet.

Handlanden Axel Nelson dog år 1959 och gården såldes åt Erik och Disa Hinds och det fanns ett stort antal affärer i byggnaden under de kommande åren. Paret Hinds försökte i flera repriser på 1970-talet få tillstånd att bygga ett flervåningshus på den så kallade Sundströmska tomten, mot Sjögatan och Parmansgatan men stadens myndigheter godkände inte planerna. Ägaren Disa Hinds sålde då gården åt byggmästare Thure Nygren i mars 1977, för ett under bildning varande bolag. Då var gården så gott som tom på hyresgäster, då posten, telegrafen och polisen hade fått nya utrymmen i ämbetshuset vid Parmansgatan. I den mindre norra byggnaden fanns modeaffären Boutique Swing. I den lokalen hade ju också Keijo Ahlström drivit grillrestaurang Masurka under en tid. Syd-Österbottens Elbyrå hade sin affär i den norra byggnaden i början av 70-talet.

År 1981, på natten till den 6 mars förstördes den Sundströmska gården i en häftig brand som krävde ett människoliv. Den mindre norra gårdsbyggnaden klarade sig, liksom alla andra byggnader i närheten. I nedre våningen fanns det tre affärslokaler men en råkade vara tom då Radio-Sjöström hade flyttat bara någon dag innan. Edvin Westerlunds Kristinestads Hälsokost och Erik Tasankos Kristinestads Tvätteris utrymmen förstördes dock i branden. På övre våningen fanns det 4 lägenheter varav 3 var bebodda, där det bodde flera personer och en av dem avled i branden. På kvällen hade det vistats ungefär 15 personer i byggnaden och det fanns farhågor att det kunde hittas många offer men endast en äldre Teuvabo hittades död i sin säng.

Gården blev totalförstörd och revs inom kort. Den mindre gården i norra ändan tomten revs några år senare. Inom staden hade en arbetsgrupp sedan 1979  planerat ett stadshusbygge men inte hittat någon passande tomt. Nu såg man chansen att genom att köpa Nygrens ”brända tomt” skulle kunna få  ett modernt stadshus på  centralt ställe. Kommittén förhandlade med Nygren och kom överens om villkoren, som också stadsstyrelsen godkände. Det blev dock många vändningar i denna fråga och något stadshus blev det inte eftersom stadsfullmäktige i juni 1984 beslöt att bordlägga ärendet.

År 1985 byggde Nygren själv ett 2-vånings kontorshus på den Sundströmska tomten på Sjögatan 47. År 1987 byggde Nygrens bolag Nytac följande hus, ett 2-våningshus i hörnet av Sjögatan och Parmansgatan. I början av 1990-talet byggdes det andra 2-våningshuset i hörnet av Strandgatan och Parmansgatan. Alla husen är i gott skick och till största delen uthyrda.

På Ina Roos foto från början av 1900-talet. så syns den Sundströmska gården till höger om kyrkan. Fotot ur SLS:s arkiv.
På Veljekset Karhumäkis flygfoto från 1956 så syns den Sundströmska gården till höger om brandstationen. Gården ägdes då av handlanden Axel Nelson.
På Hannus Vallas flygfoto så ser vi att hela den Sundströmska tomten är bebyggd. Bilden är en del av fotot i SLS:s arkiv.
Till höger syns fasaden på den Sundströmska gården och till vänster syns den Felenska gården, med trappan upp till fröknarna Wahlfors bokhandel. Bilden är alltså tagen från Parmansgatan norrut och lite längre fram syns Salutorget. Fotot ur SLS:s arkiv.
Strandgatan norrut fotograferad från Parmansgatan. Till vänster den Felenska gården och följande är Lebellska muséet. Till höger bostadshuset på Strandgatan 44 och följande är Fremdelings gård.
Redan runt 1 april 1981 anlitades Rakennus ja Raivaus från Björneborg för att riva det som blev kvar efter branden. Bilden ur Suupohjan Sanomat.
Bostadshuset på Strandgatan 44 fotograferat från sydost sommaren 2019. I vänstra kanten skymtar den Felenska gården och i den högra syns lite av Fremdelings gård.
Det kombinerade bostads- och affärshuset som byggdes 1987 på Sjögatan 49 fotograferat från sydväst sommaren 2019. På övre våningen finns det 7 lägenheter av olika storlek och i nedre våningen 3 affärslokaler.
Affärs- och bostadshuset på Sjögatan 49 står på den Sundströmska tomten och det byggdes av Thure Nygrens bolag Nytac år 1987och kunde tas i bruk i januari 1988. De första hyresgästerna var försäkringsbolaget Svensk-Finland, som hade gemensamt kontor med Sideby Trafikbolag. Folkpensionscentralen flyttade sitt kontor hit och Nygrens egna byggföretag flyttade kontoret hit. I vänstra kanten syns bostadshuset på Strandgatan 44, som också står på den Sundströmska tomten. Fotot taget från sydost sommaren 2019.
Bostads- och affärshuset på Sjögatan 49 byggdes år 1987 på den Sundströmska tomten. Till vänster syns Hotell Alma, alltså det gamla brandkårshuset. Fotot från sommaren 2019.
Det här kontorshuset på Sjögatan 47 byggdes år 1985 av byggmästare Thure Nygren. Arbetskraftsbyrån tog i bruk hela övre våningen och rådgivningscentralen flyttade från Skoltorget till den nedre våningen. Den röda gården till vänster är Lebellska köpmansgården vid Strandgatan. Fotot taget från sydost sommaren 2019.

Mathilda Sundström hade en välförsedd affär, och annonserade också i Kristinestads Tidning i slutet av 1800-talet.