Västra långgatan 30, Sjögrens eller Aaltonens gård.

Sjögrens eller Aaltonens gård fotograferad från sydväst sommaren 2020. Enligt Per-Olof Jarle så skulle gården vara byggd år 1805.
Enligt stadsplanen från 1751 så skulle Västra Långgatan 30 ha legat på tomt nr 13, längst söderut i staden längs med tullstaketet. Ägare skulle då ha varit Bochard Johan Buscherdt.

Enligt de gamla mantalslängderna skulle gården ha haft följande ägare och boende:

År 1809 ägdes tomten av sjömannen Johannes Berg och med honom bodde fadern som var 78 år och modern som var 67 år.

Enligt Per-Olof Jarles utredningar så skulle den här gården vara byggd år 1808, i så fall högst troligt av denne Johannes Berg.

År 1813 ägdes gården ännu av Johannes Berg och på hyra bodde styrmannen Josef Bergholm.

År 1815 ägdes den av Johannes Hansson Berg, med hustrun Greta. Styrman Bergholm bodde också där med pigan Brita.

År 1820 ägdes gården av sjömannen Berg. Styrman Bergholm hade tydligen avlidet eftersom där bodde styrmansänkan Maria Bergholm.

År 1825 ägdes gården fortfarande av sjömannen Berg och på hyra bodde nu handelsmanshustrun Anna Ekström.

I stadsplanen från 1825 så fick tomten nr 43 i det första kvarteret och sträckte sig mellan de båda långgatorna.

År 1830 ägdes gården på tomt nr 43 av fiskaren Carl Sundbom. Där bodde också sjömannen Josef Ekholm med hustrun Greta på hyra.

År 1832 var det samma ägare men nu bodde också sjömannen Johan Båge här med sin hustru på hyra. Han var född i Vasa och år 1831 gifte han sig med Margareta Ahlsten från Kaskö. Johan Båge dog år 1833 och änkan Margareta fick sedan sonen Petter Henrik Båge (1836-1880).  Petter Henrik och hustrun Aurora Olin (1837-1897) fick sedan flera barn, bland annat bryggmästaren Henrik Båge.

År 1835 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Lisa Ekholm, vars man Josef var under förmyndarskap. På hyra bodde kopparslagargesällen Carl Petter Brunström med hustrun Christina.

År 1837 ägdes gården av Greta Ekholm, som var född år 1797 i staden och med henne bodde mannen Josef, som hade förmyndare och sonen Gustaf som var bräcklig.

År 1840 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm Där bodde också en sjöman Carl Ekholm.

År 1845 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm och hon bodde där med son Gustaf. Mannen Josef hade ”avvikit”.

År 1850 ägdes gården av sjömanshustrun Greta Ekholm med dottern Maria. Där bodde också sjömannen Lönnqvist med hustrun Maria.

År 1855 ägdes den av sjömansänkan Greta Ekholm och dottern Maria, född 1827. Där bodde också dotter Sofia, född 1834, som var bräcklig.

År 1860 ägdes gården av sjömansänkan Greta Ekholm med dottern Maria och pigan Maja. Matrosen Johan Abraham Häggqvist bodde också här.

År 1865 ägde gården av sjömanänkan Greta Ekholm med dottern Maria, och en piga. Greta dog 1867 och dottern Maria dog 1868. Den andra dottern Sofia tog sedan över gården men sålde den vidare åt Theodor Melander.

År 1870 ägdes gården av Theodor Melander (f. 1834) med hustrun Sofia (f.1834) , mor Ulla och syster Kristina bodde också där.

År 1875 ägdes den av styrman Theodor Melander med hustrun Sofia. De hade då tre söner: Helmer Teodor (f.1870), Axel Selim (f.1873) och Carl Vilhelm (f. 1877).

År 1880 ägdes gården av styrman Theodor Melander (1834) med hustrun Margaretha (1834) och 4 barn.

År 1885 ägdes den av källarförestånderskan Ulrika Sjögren (1831-1912) med barnen Evert (1856) och Hugo (1865) och en yngre dotter.

År 1890 ägdes gården av skeppareänkan Ulrika Sjögren (1831), sönerna Evert (1856) och Hugo (1865).

År 1900 ägdes gården av sjökaptensänkan Ulrika Sjögren (1831), son Hugo (1865). År 1906 öppnade Ingegerd Berggren en fotografiateljé  i ”fru Sjögrens gård”, som alltså borde vara denna. Efter en tid flyttade Ingegerd sin verksamhet till Ina Roos´ tidigare ateljé i Norrstan.

År 1910 ägdes gården av Ulrika Sjögren (1831). Som hyresgäst fanns sonen och skomakaren Hugo Sjögren med hustrun Vilhelmina (1870). Ulrika Sjögren dog i april 1912 och gården övertogs då av arvingarna

År 1914 ägdes gården av Ulrika Sjögrens ättlingar Hugo och hustrun Vilhelmina. I gården bodde också bokhållareänkan Adelina Ramström (f. Ridderstad 1848). Det var ju denna Adelina som år 1910 hade sålt sin gård på Västra Långgatan 29 åt Bönhusföreningen.

År 1916 ägdes gården av skomakaren Hugo Sjögren och hustrun Vilhelmina, inga andra boende.

3.3.1919 köpte Oskar Aaltonen (1857) gården, hustrun Elina (f. Keitaanpää i Storå 1862) med barnen Jenny 1894 och Tyyne 1895. Där bodde också länsmansänkan Anni Ekblom (1870) med sonen Frans 1901. Under en tid bedrev Oskar och Elina en tobaks- och mjölkaffär i gården.

År 1924 ägdes gården av änkan Elina 1862 med barnen Aino 1902 och Saima 1905. Inga anda boende.

År 1930 ägdes gården fortfarande av änkan Elina och två barn.

År 1939 ägdes gården av Oskar Aaltonens arvingar och där bodde då änkan Elina, som var född 1862 i Storå. Med henne bodde dottern Aino Elina, som var född i Storå 1902. Under kriget bodde förra handlanden Anni Tarkka (1876) där på hyra. Hon hade ju haft affär både på Strandgatan och på övre torget.

Den här gården övertogs sedan av dottern Saima Aaltonen, gift Ahopelto och dennes dotter Ulla Ahopelto.

Gården fotograferad från nordväst sommaren 2020.