Strandgatan 63, Teirs eller Hjulmans gård.

Den här gården byggdes år 1863 av snickaren Matts Teir, som troligen var hemma från Sideby. Fotot från sommaren 2020.
Då Matts Teir byggde denna gård så låg den nära stranden. På grund av landhöjningen har strandlinjen flyttats österut, Strandgatan kunde förlängas ända till varvet och det kunde byggas gårdar till och med på andra sidan Strandgatan. Fotot från sommaren 2020.
På den Bergentinska kartan från 1751 så låg tomten nr 4 i det första kvarteret i hörnet av Hållfastskagatan och Östra Långgatan. Den sträckte sig ända ned till stranden, som den tiden låg ungefär där Strandgatan går i dag. Tomten som var på ungefär 1 300 kvm ägdes av Mårten Sandberg.
På stadsplanen från 1825 så har tomten nr 4 delats i nummer 13 och 14. Samtidigt förlängdes tomten nr 14 söderut ända till Lillgränden och är sedan dess ungefär 1550 kvm stor och har sedan fått adressen Strandgatan 63.

Borgare Nordström gård uppe vid Östra Långgatan.

I mantalslängden från 1809 och ända fram till 1825 så ägdes denna tomt och gård av borgaren Henrik Nordström, hustrun Anna och unga sonen Carl. I gården bodde också sjömannen Erik Lindberg.

År 1830 ägdes gården och tomt nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka. I gården bodde också en sjöman Johan Nordström och styrmannen Carl Fredrik Hackman med hustrun Beata.

År 1840 ägdes gården och tomten nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka och dottern Sofia. I gården bodde också styrmannen Carl Nordström, styrmannen Wilhelm Nordström, och en skeppare med otydligt namn.

År 1845 ägdes gården och tomten nr 14 av borgaren Carl Nordström med hustrun Rebecka och dottern Sofia. I gården bodde också styrmannen Carl Nordström, styrmannen Wilhelm Nordström, stadsnotarien Lundgren med hustrun Ebba med en piga Rebecka.

År 1850 ägdes tomten och gården av borgareänkan Rebecka Nordström med sin dotter Sofia. Där bodde också en skeppare J. H. Nordström, en styrman W. Nordström och en skeppare Carl H. Berg med hustrun Sofia och pigan Lena.

År 1855 ägdes tomten och gården av borgareänkan Rebecka Nordström med sin dotter Sofia. På hyra bodde fiskarhustrun Maria Sundman och sjömanshustrun Maria Öman.

År 1860 ägdes tomten av borgareänkan Rebecka Nordströms arvingar. På hyra bodde styrmansänkan Wilhelmina Lillqvist med sin dotter Hilma. Kopparslagaren Adam Stenroos bodde också här med hustrun Maria med en dotter som också hette Maria. En borgaredotter Sofia Nordström bodde också här.

Snickare Matts Teirs eller sjökapten Hjulmans gård nere vid stranden.

År 1863 hade snickaren Matts Teir förvärvat tomt nr 14. Han bodde då för tillfället i granngården på nr 13, som just då ägdes av Maria Kjellberg, som var änka efter kofferdiskepparen Josef Kjellberg. Högst troligt arbetade Matts Teir som snickare på skeppbyggen på varvet i närheten. Det var just detta år som Matts Teir byggde den gård som fortfarande står kvar.

År 1865 ägdes tomten och gården av snickaren Matts Teir med hustrun Sofia. Med dem bodde också lärlingarna Gustaf och Wilhelm och pigan Johanna. På hyra bodde sjötullvaktmästaren Edvard Bäckman med hustrun Katharina. En annan sjötullvaktmästare som hette K. Hägglund bodde också där med hustrun Sofia.

År 1870 ägdes tomten av snickaren Matts Their med hustrun Sofia med 4 mindre barn.  I gården bodde också lärlingen Edvard Neuman och pigan Sofia Till.

År 1875 ägdes tomten och gården fortfarande av snickaren Matts och hustrun Sofia, som nu hade 5 barn. I gården bodde på hyra sjökapten Karl Reinhold Cavonius med sin hustru Sofia. På hyra bodde också sjökaptenen Johan Edvard Hjulman med hustrun Johanna.

År 1880 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman (1839) med hustrun Johanna (1843) och 2 barn. I gården bodde också sjökaptensänkan Agatha Ekström (1839) och fröken Elisabeth Holmström (1822). Johan Edvard Hjulman var född i Bötom år 1839 och han var son till Johan och Ulrika Hjulman. Johan Edvard var både styrman och kapten på ett par segelfartyg och efter att han gick i land arbetade han som disponent på Storfors Såg i Dagsmark. Han dog i maj 1896 i Kristinestad och hustrun Johanna (f. Gädda 1843) dog i Björneborg 1919.

År 1885 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman (1839) med hustrun Johanna (1843) och 3 barn. På hyra bodde sjökaptenen Lennart Ceder (1843) med hustrun Katharina (1846) och pigan Maria Gädda (1851). Där bodde också doktorinnan Mathilda Linsén (1842) med barnen Johan (1864) och 3 till.

År 1890 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman (1839) med hustrun Johanna (1843) och en dotter och med dem bodde två pigor. På hyra bodde magister Kristoffer Kronström (1838) och uppsyningsmannen J. Kronberg (1834) med hustrun Maria (1828) och sonen Johan som hade emigrerat till Amerika.

År 1895 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökapten Johan Edvard Hjulman (1839) med hustrun Johanna (1843). På hyra bodde uppsyningsmannen Johan Kronberg (1834).

År 1900 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman (1843) med dottern Ester (1877). På hyra bodde orgelnisten Selim Eskelin (1867) och uppsyningsmannaänkan Josefina Holmberg (1830) med dottern Augusta (1858) och sonen Arthur (1866). Också orgelnisten Arne Wegelius (1875) bodde i den här gården.

År 1906 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman (1843). På hyra bodde kontoristen Gustaf Ekman (1870) med hustrun Anna (1872) och två mindre barn. Med dem bodde också pigan Elvira Vainionpää (1884). i gården bodde också sjökaptenen Gustaf Stenberg (1875) ned hustrun Josefina (1876) och en mindre dotter. Gustafs mor Amalia Stenberg (1838) bodde också i gården.

År 1910 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman (1843). På hyra bodde kontoristen Gustaf Ekman (1870) med hustrun Anna (1872) och två mindre barn.

År 1916 ägdes gården av skeppareänkan Johanna Hjulman men hon var själv bosatt i Björneborg.  På hyra bodde stadsfiskalen Ernst Forsberg (1863) med hustrun Elin (1862) med dottern Helfrid (1892) och Kasimir (1897). Också handlandeänkan Matilda Hartman (1863) bodde i gården med sonen Fredrik (1892).

År 1920 ägdes gården och tomten nr 14 av sjökaptensänkan Johanna Hjulmans sterbhus. På hyra bodde stadsfiskalen Ernst Forsberg (1863) med hustrun Elin (1862) med dottern Helfrid (1892) och Kasimir (1897) som var i krigstjänst. Också handlandeänkan Matilda Hartman (1863) bodde i gården med sonen Holger (1901).

Följande ägare var tandläkaren Frans Norrback från Jakobstad men han bodde inte i gården. Det gjorde däremot stadsfiskalen Ernst Forsberg, som nu var sjuklig och bodde med sonen Kasimir. Någon tid bodde där också fröken lärarinnan Vera Holmudd (1872).

År 1924 till 1946 ägdes gården av änkan Matilda Alho (1879) med barnen Taimi och Vesa. Familjen Helenefors från Tjöck bodde här en tid före kriget. Från år 1945 fanns det en finsk barnträdgård i gården och den fanns där ända in på 50-talet.

Gården har sedan ägts av bland annat av gårdskarlen Olavi Kuusikorpi, postchefen Jorma Helanen och chefen på Pohjolan Voima Veijo Kujanpää. Denne sålde gården åt den nuvarande ägaren år 2007.