Skräddare Hjertströms gård på nr 58.

Gården på tomt 27 ½ A fotograferad från nordväst sommaren 2020. Bakom uthuset skymtar 2-våningshuset på nuvarande Strandgatan 61, som tidigare var den andra delen av tomt nr 27 enligt stadsplanen från 1825.
På den Bergentinska stadsplanen från år 1751 så har tomten på, Östra Långgatan 58 nummer 6, storleken var 20 x 60 m och den dåtida boningsbyggnaden skulle ha legat längs Strandgatan. Tomten nr 6 i det första kvarteret ägdes då av handelsman Matts Bergs änka.

År 1825 ägdes hela tomten 27 av fiskaren Ekman med hustrun Anna. Där bodde också flera andra personer, bland annat styrman Åberg med hustrun Maria.

År 1830 ägdes gården av borgaren Erik Sundman med hustrun Lisa. Möjligtvis var det vid denna tid som huset byggdes, som fortfarande står där, eftersom huset på Strandgatan 61 också byggdes i mitten av 1830-talet.

År 1840 och 1850 ägdes gården av borgareänkan Elisabeth ”Lisa” Sundman och där bodde en tid också en handlande Sundman.

År 1855 ägdes gården av skeppareänkan Elisabeth Sundman. Där bodde också skeppareänkan Margaretha Linddahl, timmermannen Karl Sundblad med hustrun Maria, arbetskarlsänkan Maria Wester och en sjömanshustru.

År 1860 ägdes gården av kofferdieskepparen Johan E. Skogberg (f.1824, flyttade till staden 1852). Han var gift med Maria Antoinette (f. Lundholm 1835), och med dem bodde också  svärmor Maria Lundholm och systern Emeli. Också matrosen Kienokoski bodde där på hyra. liksom en handlandeänka Holmudd.

År 1865 ägdes gården av tjärvräkaren Karl Ekroos med hustrun Maria. Inneboende var före detta garvarehustrun G. Berg med sin dotter Ulla. Sjömannen J. A. Kullberg med hustrun Kajsa bodde där, liksom skepparen Ramström med hustrun Maria.

År 1870 ägdes gården av tjärvräkaren C. G. Ekroos och hustrun Kristina. Där bodde också sadelmakaren Gabriel Lagerström och näringsidkaren Fredrik Malmberg med hustrun Maria.

År 1875 ägdes gården av tjärvräkaren G. W. Ekroos med hustrun Kristina. Boende var målaren Karl Rosendahl och hustrun Maria bodde där, liksom postiljonen Magnus Melander med hustrun Lisa.

År 1880 ägdes gården av skräddaren Petter Hjertström (1847) och hustrun Johanna (1849) och 2 barn. I gården bodde också skräddaregesällen August Lagerqvist (1829) och hustrun Maria (1826). Där bodde också brandvakten Karl Johan Siiro (1840) med hustrun Anna (1843) med sonen Johannes (1862) och 2 mindre barn. Ännu bodde där stadstjänaren Joh. Fredrik Lehtonen (1847).

År 1885 ägdes gården av skräddare Hjertström men där bodde också målaren O. A. Rosendahl (1832) och hustrun Maria (1829). Stadstjänaren Fredrik Lehtonen (1847) bodde också på hyra.

År 1890 ägdes gården av Skräddaren Petter Hjertström (1847), Johanna (1849), Artur (1880), Emilia (1878).

År 1920 ägdes gården fortfarande av skräddare Hjertström, men där bodde också skräddaren Tobias Söderling (1891)  med sin hustru Miili (1878).

Efter att Petter Hjertström avlidit sålde änkan Johanna gården åt skräddaren Tobias Söderling, så år 1930 var Söderling ägare.

Gården på tomt nr 27 ½ A vid Östra långgatan 58, mitt emot nya kyrkan. Fotot från sommaren 2020.
Skräddare Hjertström var en flitig annonsör i de lokala tidningarna och i annonsen ser man att urvalet var gott och eftersom han höll på under så lång tid tyder på att arbetet var välgjort. Annonsen från år 1906 i Syd-Österbotten.