Östra Långgatans gårdar.

På den första stadsplanen från 1651 så finns det endast 3 längsgående gator i staden. Det var först på 1700-talet som det drogs en ny gata mitt i de nedersta kvarteren, och den fick namnet Östra Långgatan. Kvarteren längs denna gata har ett djup på endast 60 meter. I dag börjar Östra Långgatan vid Repslagaregatan i norr och slutar vid Parkgatan i söderstan, där den övergår i Varvsgatan. Den har en längd av 1 300 meter och längs gatan finns det flera intressanta gårdar, så du kan titta närmare på här under:

-24 Melanders gård
-33 Bergviks gård
-34 Rusks gård
-36 Spolanders gård
-45 Brahegården eller Carlströms gård
-49 Apoteket eller Andelsbankens gård
-51 Cornerhuset
-58 Skräddare Hjertströms gård
-63 Linds eller Eklunds gård