Strandgatans gårdar.

I den allra första stadsplanen, som Claes Claesson gjorde år 1651 så var Strandgatan en av de tre längsgående gatorna i den nya staden. Som namnet säger så  gick gatan längs stranden men landhöjningen har gjort att Strandgatan numera går långt uppe på land, tvärs genom Salutorget. Den gick i tiderna mellan Brunströmska gatan i norrstan till Hållfastska gatan i söderstan men har på senare tid förlängts i båda ändarna. På 1600-talet fanns det inga gårdar nedanför Strandgatan men då havet drog sig tillbaka så bildades det bostadstomter också på den nedre sidan. Längs denna gata finns det många intressanta byggnader, så  klicka på någon adress här under:

-20 Printzons gård
-27 Rosenlunds gård
-37 Ungdomsgården
-38 Wendelins gård
-39 Sundmanska gården
-42 Fremdelings gård.
-44 Sundströmska gården
-55 Parmans gård.
-58 Kapten Starcks gårdar
-63 Teirs eller Hjulmans gård
-81 Axelins gård