27 Västra långgatan, Granlunds gård.

Den här gården på Västra Långgatan 27 byggdes år 1852 av skepparen Abraham Lagerström.

Enligt stadsplanen år 1751 så ägdes denna tomt, som då hade nummer 40 i det första kvarteret av Anders Åkervall.

Enligt senare mantalslängder ägdes tomt nr 54 på Västra Långgatan 27 i det första kvarteret:

-år 1850 av skeppareänkan Magdalena Höök, med döttrarna Anna, Maria och Johanna.

-år 1852 byggde skepparen Abraham Lagerström och hustrun Christina denna gård, som fortfarande står kvar. Boende också svägerskan Anna Höök.

-år 1860 av kofferdiskepparen Matts Ekman, hustrun, som kallades Greta och två pigor.

-år 1865 av skepparen Mats Ekman och hustrun Margaretha och pigan Kajsa

-år 1885 ägdes gården av Stadstjänaren Matts Lindberg, men han bodde inte i gården. Där bodde sjötullvaktmästaren Bäckman (1859) och hustrun Maria (1858). Också Maria Teresia Lindström (1835) med sonen Karl (1867) bodde här, likaså sjömannen H. A. Backman (1859) och hustrun Maria (1858).

-år 1895 ägdes gården av Ölbryggareänkan Aurora Båge, som inte bodde här. Hon bodde själv i gården nr 26, på Strandgatan 59. Däremot bodde Alfred Carlströms kontorist Wilhelm Martens och hustrun Hulda i Granlunds gård. Wilhelm och Hulda köpte i början av 1900-talet Parmans gård på Strandgatan 55, nuvarande finska församlingshemmet. Däremellan hann de också bo en tid på Hållfastgatan 14

-1900 ägdes gården av ölbryggaren Henrik Båge, som inte bodde här, eftersom han själv bodde på Strandgatan 59. I gården på Västra Långgatan 27 bodde fröken Selma Holmström (1829) och hennes syster Ingeborg (1833). Där bodde också folkskolläraren Karl Lindberg (1871) och hustrun Lydia.

-1905 av Guldsmeden Alexander Sandelin (1871), Vilhelmina (1862) och 6 barn. Där bor också fröken Selma Holmström (1929) och syster Ingeborg.

-1910 av Guldsmeden Alexander Sandelin (1871) och Vilhelmina (1862) och pigan Hulda Hellman (1892).

-1914 av Lantmätaren Ihmet Ivar Hannelius (1876), hustrun Thyra (1872) och 3 barn, plus pigan Hilma Lähdesmäki. På hyra bodde handelsbiträdet Signe Suominen (1893). I september 1914 sålde han gården åt sjökapten Gustaf Granlund.

-1916 av sjökapten Gustaf Granlund (1883-1955), Fanny (f. Berg 1861-1938). Före giftermålet 1912 var Fanny Berg föreståndare för det Norra Barnhemmet på Strandgatan. År 1916 bodde också affärsbiträdet Ingrid Johansson 1892 i gården.

-1920 av kapten Gustaf Granlund (1883) och Fanny (1861). Där bodde också sjökaptenen Artur Berg (1886), änkefru Ida Sundholm (1847) med pigan Elna Henriksdal (1899) som var sjuklig. Också lärarinnan Anna Sundholm (1883) bodde här, liksom handlanden Axel Dahl (1853).

År 1922 ägdes gården av kapten Gustaf Granlund med hustrun Fanny. På hyra bodde just. rådinnan Eva Stenbäck (1862). År 1924 bodde här änkefrun Olga Blomberg (1874).

Ännu år 1930 ägdes gården av sjökapten Gustaf Granlund. Efter en tid som sjökapten, så gick Gustaf i land och han var under en lång tid föreståndare för Nobel-Standards kontor i staden. Han innehade också flera kommunala uppdrag, han var bland annat ledamot i taxeringsnämnden och i hamnkommittén och han var också styrelsemedlem i Kristinestads sparbank.