27 Västra långgatan, Granlunds gård.

Den här gården på Västra Långgatan 27 byggdes år 1852 av skepparen Abraham Lagerström.

Enligt stadsplanen år 1751 så ägdes denna tomt, som då hade nummer 40 i det första kvarteret av Anders Åkervall.

Enligt senare mantalslängder ägdes tomt nr 54 på Västra Långgatan 27 i det första kvarteret:

År 1835 ägdes den gamla gården på tomt nr 54 av skeppareänkan Magdalena Höök.

År 1850 av skeppareänkan Magdalena Höök, med döttrarna Anna, Maria och Johanna.

År 1852 byggde skepparen Abraham Lagerström och hustrun Christina Wilhelmina, som var dotter till Magdalena Höök, denna gård, som fortfarande står kvar. Boende också svägerskan Anna Höök.

År 1860 av kofferdiskepparen Matts Ekman. Han var född i staden år 1803 och han var gift med Greta Åman (1806-1878) Med dem bodde två pigor.

År 1865 av skepparen Matts Ekman och hustrun Margaretha, som kallades Greta och pigan Kajsa.

Ännu år 1880 bodde Matts Ekman i gården, som hade blivit änkling ett par år tidigare.

År 1885 ägdes gården av Stadstjänaren Matts Lindberg, men han bodde inte i gården. Där bodde sjötullvaktmästaren Bäckman (1859) och hustrun Maria (1858). Också Maria Teresia Lindström (1835) med sonen Karl (1867) bodde här, likaså sjömannen H. A. Backman (1859) och hustrun Maria (1858).

År 1895 ägdes gården av ölbryggareänkan Aurora Båge. Aurora var född år 1837 i staden och hon var dotter till Christian Olin. Hon var änka efter ölbryggaren Petter Henrik Båge (1836-1880). Aurora bodde inte här utan hon bodde själv i gården nr 26, på Strandgatan 59. Däremot bodde Alfred Carlströms kontorist Wilhelm Martens och hustrun Hulda i Granlunds gård. Wilhelm och Hulda köpte i början av 1900-talet Parmans gård på Strandgatan 55, nuvarande finska församlingshemmet. Däremellan hann de också bo en tid på Hållfastgatan 14

År 1900 ägdes gården av Aurora Båges son, ölbryggaren Henrik Båge, som var född i staden år 1865. Henrik bodde inte här, eftersom han själv bodde på Strandgatan 59. Mamman Aurora hade avlidit 1897. I gården på Västra Långgatan 27 bodde fröken Selma Holmström (1829) och hennes syster Ingeborg (1833). Där bodde också folkskolläraren Karl Lindberg (1871) och hustrun Lydia.

År 1905 ägdes gården av guldsmeden Alexander Sandelin. Han var född år 1871 i Kurikka och år 1893 gifte han sig i Vasa med  Vilhelmina Holtti, som var född 1862. De fick totalt 7 barn, varav 6 levde till vuxen ålder. I gården bodde också fröken Selma Holmström (1929) och syster Ingeborg.

I augusti 1908 var det nära att gården hade fattat eld, då lärlingen Juho Kannisto med blotta händerna skulle bära ut en gaslampa, som fattat eld i reservoiren. Då han släppte lampan i golvet, slog elden vitt omkring sig men den släcktes av de andra gesällerna (S-Ö 22.8.1908)

 År 1910 ägdes gården av guldsmeden Alexander Sandelin och Vilhelmina och pigan Hulda Hellman (f.1892).

År 1914 var lantmätaren Ihmet Hannelius ägare till gården. Han var år 1876 i Honkajoki och han var gift med Thyra Aminoff, som var född 1872 i Lappfjärd. De hade med sig 3 barn, plus pigan Hilma Lähdesmäki. På hyra bodde handelsbiträdet Signe Suominen (1893).

I september 1914 sålde han gården åt sjökapten Gustaf Granlund. Han var född i staden år 1883 och var första gången gift med Fanny, som var dotter till sjökaptenen Gerhard Berg i Norrstan.

År 1916 ägdes gården av sjökapten Gustaf Granlund (1883-1955), Fanny (f. Berg 1861-1938). Före giftermålet 1912 var Fanny Berg föreståndare för det Norra Barnhemmet på Strandgatan. År 1916 bodde också affärsbiträdet Ingrid Johansson 1892 i gården.

År 1920 ägdes gården av kapten Gustaf Granlund (1883) och Fanny (1861). Där bodde också sjökaptenen Artur Berg (1886), änkefru Ida Sundholm (1847) med pigan Elna Henriksdal (1899) som var sjuklig. Också lärarinnan Anna Sundholm (1883) bodde här, liksom handlanden Axel Dahl (1853).

År 1922 ägdes gården av kapten Gustaf Granlund med hustrun Fanny. På hyra bodde just. rådinnan Eva Stenbäck (1862). År 1924 bodde här änkefrun Olga Blomberg (1874).

Ännu år 1930 ägdes gården av sjökapten Gustaf Granlund. Efter en tid som sjökapten, så gick Gustaf i land och han var under en lång tid föreståndare för Nobel-Standards kontor i staden. Han innehade också flera kommunala uppdrag, han var bland annat ledamot i taxeringsnämnden och i hamnkommittén och han var också styrelsemedlem i Kristinestads sparbank. I slutet av 30-talet bodde pensionerade folkskollärarinnan Hilda Hasselblatt (f. 1876) på hyra i gården.

I början av 1940-talet ägdes gården av Gustaf Granlund, som efter hustrun Fannys död 1938, hade gift om sig med Martha Maria Lundqvist från Närpes. Gustaf Granlund bodde i gården ända tills han dog i januari 1955.

Guldsmed Alexander Sandelin annonserade i varje nummer av Syd-Österbotten, till exempel 27.11.1909 så här i två spalter.