Skogbergs historia om Kristinestad.

Edvin Skogberg föddes i Kristinestad den 18 september 1856. Edvins far var sjöman och denne dog då Edvin var liten pojke och efter det fick Edvin lov att sköta sig på egen hand. Efter skolgången i Kristinestad fortsatte han i lyceet i Vasa, därifrån han blev student med höga betyg i början på 1870-talet. Han var duktig i skolan i Vasa, så han hade möjlighet att förtjäna sitt uppehälle som informatör och som privatlärare. På våren 1880 fick han en tillfällig tjänst som lärare på realskolan i Kristinestad.

Han fortsatte att studera och han avlade prov som filosofiekandidat. Hängivet började han ägna sig åt pedagogin och fick också lärartjänster. Mellan åren 1883 – 1885 var han lärare vid Åbo svenska klassiska lyceet och 1885 – 1886 hade han t.f. tjänst vid Finska klassiska lyceet i Viborg. Den 7 december 1886 utnämndes han till ordinarie lärare i latin och finska i Viborg där han sedan stannade till den 23 september 1894, då han avled efter en svår sjukdom.

Under sitt korta liv hann han skriva flera artiklar om livet i Kristinestad, som publicerades i Wasa Tidning på 1880-talet. Om du vill läsa några av hans texter, så klicka på önskad knapp här under. Små korrigeringar har gjorts i texten, för att den skall bli mera lättläst och bättre passa dagens läsare.

Stadens grundande, del 1
Stadens grundande, del 2
Stadens förvaltning 1649 – 1700
Gamla kyrkans brand
Kyrkan och skolan på 1600-talet
Tjärhandeln i Kristinestad på 1600-talet
Marknader och tullar på 1600-talet
Vägar och annan kommunikation
Handeln efter stora ofreden på 1700-talet.
Böndernas och borgarnas olika syn på handeln