Röstlängden 1933 från Dagsmark.

I riksdagsvalet 1933 fanns det över 500 röstberättigade personer i Dagsmark. Här nedan i förteckningen hittar du allihopa. Som du ser står det också på vilket hemman de bodde.

I spalten längst till höger finns några av de vardagsnamn många personer hade utöver de riktiga släktnamnen. De här smeknamnen eller öknamnen har sin förklaring i det att det på 1800-talet fanns det många personer i byn som hade samma namn och det gällde att skilja dessa åt på något vis. Till exempel fanns det en tid åtminstone 5 personer som hette Erik Anders Klemets. Så det var helt naturligt den tiden att vissa personer fick extra namn.

I dag används de här smeknamnen väldigt sparsamt och det kanske är helt i sin ordning. Däremot tycker jag att vi kan och skall använda också smeknamnen när vi pratar om historiska personer som redan gått ur tiden.

Jag hoppas att ingen tar illa upp fast jag skriver om Roras-Viktor eller Kvän-Josip. Själva skulle de säkert gilla det.

Klemets hemman nr 1:

1. Klemetsholm, Henrik Eriksson      1863  Sytningsman               Frivelas

1. Klemetsholm, Maria                       1865  hustru                         Frivelas

1. Holmudd, Frans                             1893  Bonde                         Frivelas-Frans

1. Holmudd, Selma                            1894  hustru                          Frivelas

1. Asplund, Erik Anders                     1884  Bonde                         Halt-Erik el Kalleas-Erik

1. Asplund, Ida                                   1874 Inhysing                       syster åt föregående

1. Granholm, Josef                             1882 Inhysing                       Ruffa-Josip

1. Granholm, Selma                            1885  hustru

1. Granholm, Artur                               1911  son

1. Wiklund, Mina Eriksdotter                1870  Bondeänka

1. Wiklund, Frans                                 1905  son

1. Wiklund, Märtha                               1910  dotter

1. Asplund, Amanda                             1881 inhysing

1. Holmqvist, Anna                               1875 Bondeänka                Kolängs

1. Holmqvist, Jenny                              1920  dotter                        Kolängs

1. Rosenlund, Viktor Josefsson           1866  Sytningsman            Skomakas

1. Rosenlund, Karolina                         1868  hustru                       f. Storlåhls

1. Rosenlund, Leonard                         1895  son

1.  Rosenlund, Hilma                            1903  dotter                        g. Sandlund

1. Rosenlund, Valter Leander              1911 bonde                        Skomakas

1. Rosenlund, Julia                               1906  bonde                       g. Norrman

1. Engström, Maria Helena                   1858 Bondeänka               kallades Maja Lena

1. Björklund, Alma                                 1898  dotter                      Erikas-Alma

1. Nurmi, Henrik Hjalmar                       1894  Mjölnare

1. Nurmi, Hulda                                      1895  hustru

1. Westergård, Ida                                 1878 Bondeänka              Erikas-Ida, f. Klemets

1. Westergård, Artur Alarik                    1902  son

1. Westergård, Hulda                            1904  dotter                        g. m. Selim Strömberg

1. Westergård, Gunnar                         1909 son                            Erikas-Gunnar

1. Klemets, Anna                                  1857  Inhysing

1. Guss, Josef Henrik                           1894  Bonde                     Kvän-Josip

1. Guss, Ida                                          1895  hustru                      Kvän-Ida

1. Guss, Viktor                                     1866  Sytningsman           Kvän-Viktor/Holmbergas

1. Rönnqvist, Viktor                              1858  Bonde                     Rooraas-Viktor

1. Rönnqvist, Aurora                             1870  hustru                      Roora, Sebbinas

1. Grönlund, Frans                                1890  Bonde                      Dal-Frans

1. Grönlund, Vilhelmina                        1891  hustru                       Mina

1. Nyberg, Emil Sigfrid                          1898 Bonde                       Eerkas-Emel

1. Nyberg, Alma                                    1895  hustru                       Eerkas-Alma

1. Nyberg, Viktor                                   1864  Sytningsman

1. Sundblom, Ida                                  1878  Bonde                       Dalmanas-Ida

1. Grönroos, Erland                              1882  Bonde                       Andersas-Ääland

1. Grönroos, Selma                              1886  hustru                       Andersas

1. Grönroos, Signe                               1910  dotter                        Mattas-Signi

1. Sandlund, Johan                               1863  Bonde                       Göranas

1. Sandlund, Selma                               1893  dotter                       g.m. Broberg

1. Sandlund, Frans                               1896  son                            g.m. Hilma från Skomakas

1. Sandlund, Anselm                            1892  son                            död 1934

1. Klemets, Erik Anders                        1887  Bonde                        Brännin

1. Klemets, Alvina                                 1889  hustru                        Klemes-Alvina

1. Klemets, Josef Viktor                       1852  Sytningsman              Klemes-Josip

1. Söderström, Karl                              1852  Parcellägare

1. Söderström, Anna Kajsa                  1864  hustru                        Glas-Kajs

1. Söderström, Verner                          1903  son

1. Söderström, Ellen                             1903  dotter                        Vidbergas-Ellen

1. Söderback, Karl                                1887  Inhysing                    halvbror till Ellen Vidberg

1. Söderback, Viktor                             1892  Bonde                       halvbror till Ellen Vidberg

1. Söderback, Sigfrid                            1896  Bonde                       halvbror till Ellen Vidberg

1. Långfors, Henrik Emil                       1883  Bonde                       Klemes-Emel

1. Långfors, Amanda                             1887  hustru                       Klemes-Manda

1. Långfors, Bertel                                1911  son                           Klemes-Bertel

1. Långfors, Valter                                1907  son                           Klemes-Valter

1. Helsing, Erik                                      1888 Handlande                Andersson

1. Helsing, Selma                                 1889  Handlande                 Anderssonas-Selma

1. Sandbacka, Edla                               1883  änka                         Lena-Edla

1. Sjögren, Karl                                     1887  Inhysing

1. Sjögren, Johan Johansson               1888 Bonde

1. Sjögren, Erik                                     1895  Bonde

1. Mäkitalo, Vilhelm                               1890  Bonde

1. Luoma, Selma                                  1889  Palvelija

1. Ragnas, Karl                                     1857  Sytningsman             Klemes-Kalle

1. Ragnas, Josefina                              1856   hustru                       Klemes-Fina

1. Ragnas, Hilda                                    1898  Finas dotter

1. Granlund, Alma                                 1896  Bondedotter

1. Granlund, Hulda                               1899  Bondedotter

1. Nygård, Josef                                   1869  Sytningsman            Kårk-Antas Josip

1. Nygård, Mina                                    1870  hustru                       Kårk-Antas-Mina

1. Nygård, Frans                                   1900  Bonde                       Kårk-Antas Frans

1. Nygård, Selma                                  1898 bondehustru

1. Ljungqvist, Maria Karlsdotter            1869  Inhysing

1. Rosenback, Viktor                             1867 Bonde                        Lillt-Viktor

1. Rosenback, Maria                             1869  hustru

1. Lillsjö, Sofia                                       1875  Bagare                     Bagar-Sofi

1. Lillsjö, Harald                                     1898  son                          Bagar-Harald

1. Weckström, Anna                             1901  Sömmerska               Bagar-Anna

1. Häggblom, Henrika                           1854  Backstugusittare      Skaftung-Riika

1. Blomqvist, Matilda                             1874  Inhysing

1. Blomqvist, Josef Emil                        1897  Backstugusittare

1. Blomqvist, Aina                                 1898  hustru

1. Andersson, Frans                              1890  Bonde                      Broback-Frans

1. Andersson, Matilda                           1892  hustru

Båsk hemman nr 2:

2. Båsk, Josef Johansson                     1859  Sytningsman            Gröndahlas-Josip

2. Gröndahl, Viktor                                 1861  Häradsdomare        Gröndahlas-Viktor

2. Gröndahl, Amanda                             1864  hustru                       Gröndahlas-Manda

2. Gröndahl, Selma                                 1891  dotter                       Skol-Selma

2. Gröndahl, Johannes                          1894  son                            Gröndahlas-Hannes

2. Gröndahl, Elna                                  1907 hustru

2. Gröndahl, Evert                                 1898  Häradsdomare

2. Gröndahl, Amanda                             1897  hustru                      Manda

2. Gröndahl, Artur                                  1902  Bonde

2. Gröndahl, Ingeborg                            1910  hustru

2. Gröndahl, Gunnar                              1907  student

2. Nelson, Nils Albin                               1881  sjökapten                 Kapten

2. Nelson, Maria Amanda                     1885  hustru

2. Bjors, Josef                                       1866  Inhysing

2. Bjors, Anna                                        1863 hustru                       Fruen Anna

2. Båsk, Erland                                     1876  Bonde                       Kias-Erland

2. Båsk, Ida                                          1878  hustru

2. Båsk, Leander                                  1907  son                            Kias-Leander

2. Pihlajaniemi, Anders                         1885  Bonde                       Endru

2. Pihlajaniemi, Anna Stiina                  1887  hustru

2. Pihlajaniemi, Adolf                            1911  son                            Aimo

2. Vuori, Tuomas                                  1881  Stenhuggare

2. Vuori, Hilda                                       1883  hustru

2. Vuori, Väinö Konrad                          1908  Handelsbiträde

2. Vuori, Rauha Sylvia                          1908  hustru

2. Kankaanpää, Anna Kajsa                 1864  Sytningsänka            Timo, Robert änka

2. Kankaanpää,Frans                            1899, son                           Timo-Frans

2. Kankaanpää, Selma                         1899,  hustru

2. Kankaanpää, Jenny                          1901,  dotter

2. Kankaanpää, Artur                            1905  Bonde

2. Kankaanpää, Helmi                           1906  hustru

2. Kankaanpää, Leander                       1904  Bonde

2. Kankaanpää, Selma                          1908  hustru

2. Lindfors, Vilhelmina                           1846  Bondeänka

2. Lindfors, Alvina                                  1885  dotter

2. Lindfors, Johan Erland                      1891  son

2. Lindfors, Anders Oskar                      1888  son

2. Strömberg, Josef Henrik                    1883  Bonde                      Strömbergas-Josip

2. Strömberg, Ida                                    1882  hustru

2. Strömberg, Signe                               1910  dotter                         Elielas-Signi

2. Strömberg, Selim Leander                 1901  Backstugusittare

2. Klemets, Josef Henrik                        1870                                  Lilltmoss

2. Klemets, Maria                                  1862                                   Lilltmoss

2. Klemets, Emil Josef                           1899  son, arbetare            Lilltmoss-Emel

2. Klemets, Elvina                                 1905  hustru

2. Klemets, Amanda                              1896  dotter

2. Hällback, Johannes                           1891  Bonde                        Timo-Johannes

2. Hällback, Hilma Josefina                   1896  hustru

2. Yliheikkilä, Samuel                            1878  Bonde

2. Yliheikkilä, Matilda                            1874  hustru

2. Mannila, Väinö                                  1898  Arbetare                   gift med Skaftung-Elna

2. Granat, Edla                                     1862  Backstugusittare

2. Hautamäki, Niilo Johannes              1902  Parcellägare

2. Hautamäki, Selina                            1899  hustru

2. Mäki, Frans Ivar                               1882  Skomakare

2. Mäki, Hilma Josefina                       1881  hustru

3. Agnäs, Henrik                                  1862  Bonde                       Agnäs-Hindrik

3. Agnäs, Vilhelmina                           1868  hustru                        Agnäs-Mina

3. Klåvus, Emil                                    1900  Bonde                        Agnäs-Emel

3. Klåvus, Hulda                                  1901  hustru

3. Agnäs, Frans                                   1890  Bonde                        Agnäs-Frans

3. Agnäs, Amanda                               1890  hustru                        Agnäs-Manda

3. Norén, Erland                                   1877  Lanthandlare             Bodas

3. Norén, Josefina                                1875  Centralskötare          Bod-Fina

3. Norén, Julia                                       1907  dotter

3. Norén, Arvid                                     1911  son

3. Häggblom, Karolina                          1850  Sytningstagare          Skaftung-Karolin

3. Lindqvist, Erland                               1876  Bonde                        Skräddarinas

3. Lindqvist, Amanda                            1877  hustru                         Skräddarinas

3. Lindqvist, Selma                               1905  dotter

3. Båsk, Josef Mickelsson                    1842  Backstugusittare         Mikkasin

3. Männistö, Vihtori Viljam                    1897  Inhysing

3.  Männistö, Adelina                            1881  hustru

3. Nordberg, Alfred                               1875  Bonde

3. Nordberg, Adelina                             1875  hustru

3. Nordberg, Alfred Elmer                     1908  son

3. Nybond, Emil                                    1885  Bonde                       Nybond-Emel

3. Nybond, Amanda                              1884  hustru                       Nybond-Manda

3. Wiktorsson, Viktor                             1893  Inhysing

3. Lindblad, Johan Johansson              1889  Bonde

3. Lindroos, Henrik                                1879  Bonde                       Rikaas i Kväänåen

3. Lindroos, Adelina                               1878  hustru                       Rikaas-Adelin

3. Lindroos, Henrik                                 1905  son                           Rikaas

3. Lindroos, Julia                                    1911  dotter                        Nyströmas-Juli

3. Westerback, Karl Henrik                   1897  Bonde                        Jukkaas-Karl Hindrik

3. Westerback, Hilma                            1894  hustru

3. Nyholm, Viktor                                  1874  Bonde                        Norrvik-Viktor

3. Nyholm, Maria                                  1873  hustru

3. Nyholm, Emil                                    1900  son

3. Nyholm, Hulda                                 1907  gift med Emil

3. Nyholm, Hulda                                 1902  dotter till Viktor            gift Hammarberg

3. Nyholm, Leander                              1905  son till Viktor

3. Nyholm, Hemming                            1907  son till Viktor              Langängs-Hemming

3. Nyholm, Evert                                   1909  son till Viktor

3. Norrgrann, Henrik                              1890  Bonde                        Dragholms-Hindrik

3. Norrgrann, Adelina                            1886  hustru                         Dragholms-Adelin

3.